Om oss

Tromsø Folkeskoles Musikkorps er et av Tromsøs eldste korps, og holder til sentralt på Tromsøya. Vi tar opp nye aspiranter som går på Prestvannet og Gyllenborg skole hver høst.

Vi har tre korps; aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset. Når man begynner i korpset går man først i aspirantkorpset ett år, og deretter ett år i juniorkorpset, før man får begynne i hovedkorpset. Aspirantene øver sammen hver onsdag kl. 17-17.45, juniorene øver kl. 17.55-19.30, og hovedkorpset øver kl. 17-19.30. Alle har korpsøvelser samme dag. For de som ønsker det, tilbyr korpset individuelle instrumentaltimer i tillegg. Les mer om våre dirigenter og instruktører her.

Innhold på denne siden:

Korpsåret

Et vanlig korpsår består av mange ulike aktiviteter. Her er noen av dem.

I august starter semesteret med en øvingshelg. Da møtes vi gjerne et lite stykke utenfor byen for at de nye musikantene skal bli kjent både med hverandre og de eldre i korpset. Turen kan eksempelvis gå til Storsteinnes eller Tromvik.

Litt senere på høsten, er det klart for å vise frem det vi har jobbet med de siste månedene. Da drar vi enten på nordnorsk mesterskap i korps, eller vi holder en stor konsert i byen. Vi deltar også på mindre aktiviteter i løpet av høsten, slik som Gyllenborgdagen og åpen dag på Presvannet skole.

I desember holder vi hvert år en stemningsfull julekonsert i Elverhøy kirke. Noen år får vi med oss andre korps eller kor på denne, og vi viser vanligvis frem solister fra egne rekker.

På vårsemesteret jobber vi frem mot Stjernefesten, en konsert der alle musikanter får en ny stjerne for hvert år de har gått i korpset. Senere begynner marsjsesongen, og vi bruker tid på å forberede oss til 17. mai.

Vi pleier også å dra på en sommertur i juni. Turen har tidligere gått til Bergen og Lavangen, og noen ganger også til utlandet.

Historien vår

Den 25.10 1950 satte skoleinspektør Albert Finnset ned en nemd bestående av representanter fra folkeskolen, ungdomskorpset og orkesterforeningen for å starte arbeidet med å etablere Tromsø Folkeskoles Musikkorps (TFMK).

De første par årene besto i å samle inn midler til innkjøp av noter og instrumenter. Sverre Kjelmann ble ansatt som korpsets første dirigent i 1952. Første ordinære foreldremøte ble avholdt 23.11 1952 der spørsmålet om uniformer ble tatt opp. Dette spørsmålet ble overlatt til en mødrekomite som ble forløperen til mødreforeningen. Denne komiteen virket parallelt med styret og med formål å samle inn midler til korpset. Komiteen sørget for at korpset kunne stille i uniformer til 17.mai 1953, der også korpsets banner ble overrakt skolen. Dette var korpsets første opptreden i uniformer. Antallet medlemmer var da 24. I 1954 var TFMK formelt etablert og i drift. Bindingen til Tromsø Folkeskole og skolestyret var meget sterk.

I 1955 ble korpset innmeldt i Norges Landsforbund for Gutte- og Amatørkorps (nå Norges Musikkorpsforbund). Samme år ble ordningen med 1 stjerne i lua per år innført.

Nevnte mødreforening er nevnt i protokollene til 1976, men etter dette ble foreningens oppgaver fordelt på korpsstyret. Antallet medlemmer har gått opp og ned. Det kan nevnes at i 1961 var det 120 som søkte om opptak! 60 ble tatt opp som aspiranter. I 1973 var det 30 aktive musikanter. Det siste ti-året har antall musikanter sunket, men nå har vi igjen økende rekruttering.

TFMK har ikke drillkorps. Et forsøk på å etablere dette strandet i 1984 og er siden ikke forsøkt gjenopptatt.

I starten hadde TFMK sine øvelser på «steinskolen» på Gyllenborg. På 1960-tallet ble ble øvingene flyttet til kjelleren i «treskolen». Her foregikk øvingene til Prestvannet skole sto ferdig. Korpset fikk lokaler i skolens bomberom og flyttet dit i 1976. Gyllenborg og Prestvannet skoler ble enige om å gå sammen om korpset, og rekrutteringen skjer idag på begge skoler.

TFMK har siden starten hatt mange dirigenter. Sverre Kjelmann var første dirigent. Av de øvrige kan nevnes Sverre Lund, Henning Gravrok, Albert Albrigtsen, Fred Glesnes, Bengt A. Haugseth og Mats Kjelling. Vår nåværende dirigent er Andreas Øvringmo

Vedtekter og strategi 2018-2022

Her finnes dokumenter utarbeidet av styret.

Korpsets vedtekter (datert dd.mm.yyyy) kan lastes ned her.

Som et ledd i den musikalske og sosiale utviklingen av korpset, har styret utarbeidet en strategi for perioden 2018-2022. Vi skal være et inkluderende og utadrettet korps med høyt musikalsk nivå, basert på musikantenes individuelle forutsetninger. Strategien kan lastes ned og leses her.