Trombone

Publisert av tromsofolkeskole den

Det spesielle med trombonen er at den ikke har ventiler som de andre messinginstrumentene. Istedenfor har den en slide, som kan trekkes ut og skyves inn alt etter hvilken tone en vil spille. På grunn av at sliden kan dras ut så mye eller lite som en vil, er trombona unik som det eneste naturlige kromatiske blåseinstrumentet. Får å få lyd i trombonen blåser man i et munnstykke. Måten man blåser på er også med på å bestemme hvilken tone man får.