Saksofon

Publisert av tromsofolkeskole den

For å få lyd i saksofonen bruker man et munnstykke med et enkelt rørblad. Når man blåser vil rørbladet vibrere og det blir lyd i instrumentet. Munnstykket til saksofonen er svært likt klarinetten. Ulike toner får en ved å ha åpne eller tette klaffer. Saksofonen har også en klaff som gjør at tonene blir en oktav høyere. De saksofonene som er mest brukt innenfor korpsmusikken er sopransaksofon, altsaksofon, tenorsaksofon og barytonsaksofon.