Horn

Publisert av tromsofolkeskole den

I de fleste primitive kulturer hadde man instrumenter laget av horn fra dyr. Da man senere begynte å lage instrumenter av andre materialer var det naturlig å etterlikne naturens former. Dette har vært med på å bestemme hvordan mange instrumenter ser ut i dag. Samtidig har man utviklet instrumentene til å bli mer praktiske, som for eksempel ved å rulle rørene sammen for å slippe å ha et unødvendig langt instrument.

Valthornet har tynne rør i forhold til rørlengden, noe som har gjort at det har fått ord på seg for å være et usedvanlig vanskelig instrument å spille. Dette er en myte som nå har begynt å sprekke. Med god undervisning kan man fint lære å spille på hornet. Noe som er spesielt med valthornet er at høyre hånd blir holdt inne i klokkestykket på instrumentet. Tidligere ble denne hånda brukt til å endre tonehøyden. Hånda kan også i dag brukes til å endre tonehøyden litt, og hjelper til med å holde intonasjonen/stemmingen riktig.