Velkommen

Tromsø Folkeskoles Musikkorps er et skolekorps basert i sentrumsområdet som rekrutterer fra Gyllenborg og Prestvannet skole i Tromsø. Våre tre korps, aspirant-, junior- og hovedkorpset, øver onsdager på Sommerlyst skole i tidsrommet 17-19.30. Vi deltar ofte på Nordnorsk Mesterskap i korps og korpsstevner, vi arrangerer mange egne konserter, og deltar gjerne på mindre spilleoppdrag.

Utvikling

Både sosial og musikal utvikling for musikantene er i fokus hos oss. Korpset er satt sammen av barn og ungdommer i alderen 6-18 år på ulike nivåer.

Kvalitet

Vi har dyktige instruktører og dirigenter som ser alle musikantene og gir dem ufordringer basert på deres individuelle nivå.

Store opplevelser

Korpset arrangerer konserter både alene og med andre aktører, og deltar på større arrangementer som Nord-Norsk Mesterskap og sommerturer.

Følg oss i sosiale medier

for jevnlige oppdateringer

tromsofolkeskole@gmail.com